תקנון האתר

יזבק כלי בית בע"מ

ח.פ 514540764

 

מבוא:

 1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 2. החברה מספקת מוצרי כלי בית הן תוצרת הארץ והן יבוא מחו"ל.
 3. תנאי מוקדם והכרחי לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר החברה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, על כל המתפרש מכך.
 5. גלישה באתר החברה ו/או רכישת מוצר ו/או השירותים המוצעים למכירה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר החברה.
 6. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 7. המכירה הינה מיועדת הן למכירה קמעונאית והן למכירה סיטונאית בהתאם לכללים ולתנאים אשר נקבעו על ידי החברה בלבד.
 8. תנאי הכרחי לכל משתמש על מנת לבקש רכישה, למלא אחר התנאים המצטברים המפורטים לעיל.

הזכאים להשתתף במכירות באתר:

 

 1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

 1. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 

 1. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מדויקת בישראל ו/או בשטחים (הרשות הפלסטינית).

 

המוצרים המוצעים באתר:

 

 1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה.
 2. מחיר המשלוח יקבע על ידי החברה בהתאם למרחק המיועד לספק לו את הסחורה, לחילופין מחיר המשלוח יקבע על ידי חברת משלוחים חיצונית.
 3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

 

 1. הנתונים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.

 

 1. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.

 

 1. האחריות הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

 

שיטות המכירה בחנות:

 

 1. החברה מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי במחסן חנות אתר האינטרנט.

 

 1. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.

 

 1. הצעת המוצר באתר, אינה מחייבת את החברה אודות קיום המוצר במלאי, במידה והמוצר חסר במלאי המזמין יקבל עדכון באמצעות טלפון ו/או דואר אלקטרוני בעניין מחסור המוצר במלאי הקיים.

 

 

 1. אופן ההשתתפות במכירות:
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 

 1. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

 

 1. לקוח המבקש איסוף עצמי, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).

 

 1. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה וחותכת לנכונות הפעולות.

 

 1. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים בהתאם לעונשים הקבועים בחוק.
 2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
 3. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

מדיניות החזרות

מדיניות החזרת מוצרים – החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה :

 

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתשמ"א 1981. ביטול עסקה יתבצע תוך 14 ימים, מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

 

 1. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למשרדי החברה. על המוצר עצמו להגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-14 יום מקבלת ההודעה על ביטול העסקה.

 

 1. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי שלא נעשה בהם כל שימוש.

 

 1. ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה- קיבל הצרכן את המוצר- יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לעסק, והכל בהתאם לשיקולה הבלעדי של חברת יזבק כלי בית בע"מ.

 

 

 1. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי- קיבל הצרכן את המוצר יחזירו לעוסק במקום עסקו.

 

 1. דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו. אין להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש.

 

 1. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מבעוד מועד. זאת גם אם התשלום בגין דמי המשלוח כלול במחיר ששולם על יד הצרכן.

 

 1. לא ניתן להחזיר מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

 

 1. מוסכם כי החזרת מוצר בטענה לפגם או אי התאמה הינה ניתנת לשיקולה הבלעדי של חברת יזבק כלי בית בע"מ.

 

 1. חתימת הצרכן על טפסי קבלת הסחורה מהווה אישור לקבלת המוצר לשביעות רצונו של הלקוח וכן מעידה על שלמות ותקינותו של המוצר.

 

 

אספקת המוצרים:

 1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

 1. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

 

 1. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

 

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

 

 1. משלוחים למעבר לקו הירוק זמן האספקה שלהם יכול להגיע עד ל 10 ימי עסקים.

 

 1. בכל מקום בו מוזכר זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי לא כולל ערבי חג וימי חג.

 

 1. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים ממחסני החברה, הלקוח יגיע למחסן החברה רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על נכונות מסירת ההזמנה לידי הלקוח.

 

 1. אספקת המוצרים הינה עד הכתובת אשר הוקלדה במסגרת ההזמנה, וזאת על ידי חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.

 

 1. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

 

 1. במקרים מסוימים ייתכן  שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי חנות האינטרנט. במקרה כזה יוצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.

 

משלוחים:

 1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.

 

 1. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה וזאת לאחר שבדק שהמוצר אכן במלאי המחסן או קיבל הודעת טקסט לטלפון הנייד להגיע ולקחת את ההזמנה.
 1. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

 

מדיניות אבטחה

אבטחת מידע :

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.

 

 1. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או  יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .